საკონტაქტო ინფორმაცია:

ტელეფონი: 592662233

Zip Code: 1400

კომპანია: შპს ფორტუნა

მისამართი: ქ.გორი

ფოსტა: contact@terawet.ge

მთავარი ჩვენს შესახებ პროდუქცია ინფორმაცია დაგვიკავშირდით

წყლის შეკავებით აღადგენს ნიადაგს
სუპერაბსორბენტი
წყლის აბსორბირებადიკრისტალები,სინოტივის შესანარჩუნებლად დანიადაგის გასაუმჯობესებლად
ტერავეტი ახდენს სასწაულებს

გამოიყენება მოსაყვანად:
ბოსტნეული კულტურების                         ხეხილის ბაღების
ხეების და ბუჩქების                                   კარტოფილის
გაზონების                                                  თამბაქოს
ყვავილების                                                მარცვლოვანი კულტურების
ვაზის                                                          სოკოს

ტერავეტის კრისტალები გამოიყენება:

 • ნესტიანი ნიადაგის აერაციისათვის
 • სათბურებში
 • თესლის დათესვისას
 • ღია და დახურულ გრუნტში
 • მცენარეების ტრანსპორტირებისას
 • ფესვების გასამაგრებლად
 • ეკოლოგიასა და რეკულტივაციაში
 • როგორც შემომგარსველი პასტა, ფესვების გახმობისაგან დასაცავად

 

ტერავეტის ზემოქმედება ნიადაგზე:
ტერავეტის კრისტალებს გააჩნია უნიკალური თვისება-მოახდინოს წყლის აბსორბირება (შეწოვა) და შეკავება, თავის თავში სითხის იმ რაოდენობის რომელიც ასობით აღემატება მის წონას და საჭიროების შემთხვევაში (გვალვის) მოახმაროს იგი მცენარეს საჭირო რაოდენობით
1 კგ ტერავეტი იწოვს 400 ლ
წყალს 1 საათის განმავლობაში

უპირატესობები

 • 50%-ით ამცირებს მორწყვის აუცილებლობას
 • ნიადაგს არ აძლევს გამაგრების საშუალებას, არ აკარგვინებს საკვებ ნივთიერებებს და არის კარგი მელიორატორი
 • აკეთებს სასუქის 40% ეკონომიას
 • ამცირებს მცენარის მავნე მწერებისაგან დაზიანებას
 • ეფექტურად იწოვს წყალს მცირე წვიმის დროსაც კი
 • შესაძლებელია სასუქებთან და წყალში ხსნად დანამატეთან ერთად გამოყენება
 • აუმჯობესებს ნიადაგის აერაციას და დრენაჟს
 • ზრდის მოსავლიანობას
 • ხელს უწყობს მოსავლის მოყვანას ცხელ კლიმატურ ზონებში
 • აკონტროლებს წყლის უკუგადინებას ნიადაგიდან
 • შეუცვლელია რეკულტივაციისათვის
 • სასარგებლოა და ეკონომიური
 • მიღებულია კალიუმის საფუძველზე

ტერავეტი ტერავეტი

ხარისხის მაჩვენებლები

 • იწოვს და აკავებს თავის თავში წყალს
 • ეფექტურად აწვდის მცენარეს წყალს აუცილებლობისას
 • ნიადაგში ინახება 10 წელზე მეტხანს
 • უსაფრთხოა, არატოქსიური, ნეიტრალური
 • აკავებს სასუქს და საკვებ ნივთიერებებს მცენარის ფესვთა სისტემის გარშემო
 • იწარმოება კრისტალების სახით
 • იშლება აზოტოვან სასუქად, წყალბადის დიოქსიდათ და წყლად
 • ხელს უშლის ფესვის დალპობას
 • ინერტულია გერბეციდების, პესტიციდების ,ნემატოციდების მიმართ
 • გამოიყენება ნესტიანი ნიადაგის აერაციისათვის

ტერავეტი ბაზარზე წარმოდგენილია შემდეგი ზომის კრისტალებად
T-100 წვრილი კრისტალები-ფხვიერი ნიადაგისათვის და ფესვის  შემომგარსველი  პასტის დასამზადებლად ,მცენარეების ტრანსპორტირებისთვის
T-400 სხვადსხვა ზომის კრისტალების კომბინაციაა საერთო გამოყენებისვის

 

 

ტერავეტი- რევოლუცია მემცენარეობის დარგში
ტერავეტ ორიგინალი“ წარმოადგენს სავაჭრო მარკას ''ტ ე რ ა ვ ე ტ ი'' , რომელსაც საფუძვლად დაედო სუპერაბსორბენტისა და გუმატების შეერთება.
ტ ე რ ა ვ ე ტ ი ეს არის ავტონომური  სისტემა წყლით და საკვები ნივთიერებებით მომარაგების.
ორი შემადგენელის კომბინაცია ერთ პრეპარატში, საშუალებას იძლევა გააძლიეროს და შეავსოს მათი თვისებები, რითაც ძლიერდება სასურველი ეფექტი.
მოხერხებულობისთვის ტ ე რ ა ვ ე ტ ი არის

 • ჟელესებური
 • ფხვნილისებური
 • ტაბლეტიზირებული
 • გრანულირებული

ტერავეტი გამოიყენება

 • მარცვლოვანი კულტურის მოსაყვანად
 • მებაღეობა მევენახეობაში
 • ბოსტნეულის მოსაყვანად
 • მეტყევეობაში
 • ლანდშაფტურ დიზაინში

ჩვენმა კომპანიამ ასევე შეიმუშავა სუპერ აბსორბენტი ბიოგუმუსურ გარსში (შეიცავს საკვებ გრუნტს,აზოტს ,ფოსფორს,კალიუმს).

 

ვაზის ქვეშ 2 ტაბლეტის და ხის ქვეშ 4 ტაბლეტის გამოყენებით თქვენ მიაღწევთ ისეთ შედეგს, რომელიც ყველანაირ მოლოდინს გადააჭარბებს.

ტერავეტი

ტ ე რ ა ვ ე ტ ი ს გამოყენება შეიძლება როგორც დამოუკიდებლად, ასევე სასუქებთან ,ზრდის სტიმულატორებთან და სხვა დამცავ საშუალებებთან ერთად.
ნერგებისა და ბუჩქების დარგვისას იყენებენ ჟელე-პასტას ფესვთა სისტემის შემომგარსველად ,კომბინაციაში ''ტ ე რ ა ვ ე ტ'' გრანულებთან ან ტაბლეტებთან ერთად, მიიღწევა 98-100%- შეგუების, დაფესვიანების, ინტენსიური ზრდის და განვითარების, მდგრადობის დაავადებების და გვალვის წინააღმდეგ.
ტრანსპორტირების და შენახვის დროს ჟელე-პასტა ახდენს ფესვების გახმობისაგან დაცვის ეფექტს.

ტერავეტი

მოცემული ტექნოლოგიის გამოყენება ხელს უწყობს განვითარების მაღალ ინტენსივობას და მცენარის მდგრად პროდუქტიულობას,სასაქონლო ხარისხის გაუმჯობესებას.
მაღალხარისხოვან,ნაკლებხარჯიან,ენერგოდამზოგველ ტექნოლოგიებზე გადასვლა ხელს უწყობს ნარგავების პროდუქტიულობის და სიცოცხლის ხანგრძლივობის ამღლებას.
მნიშვნელოვანია ავღნიშნოთ რომ ჩვენს მიერ წარმოდგენილი ტექნოლოგია გამოკვლეულია და აგრძელებს კვლევას 15 ინსტიტუტის საველე და ლაბორატორიულ პირობებში.

 

 

 

პროდუქტის დახასიათება
ქიმიური ფუძე: კალიუმის პოლიაკრილატი, პოლიაკრილამიდის პოლიმერი
ფორმა: თეთრი გრანულები
ნაწილაკების ზომა: 70 -2000 მიკრონი
სიმკვრივე:0.5-0.6 გ|სმ კუბ
PH:6.0-6.8
სინოტივის შემცველობა: 5%
შენახვა: ხანგრძლივად მშრალ ,მზისგან დაცულ ადგილას
სახელმწიფო დაცვის სერტიფიკატი №B001040
მოკლედ
ტერავეტი წარმატებით მუშაობს მსოფლიოს 20 ქვეყანაში.იგი შემუშავებულია ნიადაგში სინოტივის შესანარჩუნებლად და მცენარის განვითარებისთვის ოპტიმალური ტენიანობის შესანარჩუნებლად. ნიადაგის სიმკვრივის და სასუქის შემცველობისაგან დამოუკიდებლად ტერავეტი ქმნის მცენარისთვის აუცილებელ წყლის მარაგს. ტერავეტის თვისებით, აკონტროლოს სინოტივის გაცემა,იგი იცავს მცენარეს გვალვისაგან და აუმჯობესებს აერაციას და ნიადაგის დრენაჟს. ტერავეტი ახდენს წყლის ეკონომიას და ამცირებს სასუქების გამოყენების აუცილებლობას.ტერავეტი არატოქსიურია, იშლება აზოტოვან სასუქად, წყალბადის დიოქსიდად და წყლად.ეფექტურია 10 წლის მანძილზე.
ოფიციალური დისტრიბუტორი საქართველოში შ.პ.ს. ფორტუნა
ტელ. 592662233

   გამოიყენება მოსაყვანად:       ტერავეტის კრისტალები გამოიყენება:    
  ბოსტნეული კულტურების ხეხილის ბაღების     ნესტიანი ნიადაგის აერაციისათვის ფესვების გასამაგრებლად
  ხეების და ბუჩქების კარტოფილის     სათბურებში ეკოლოგიასა და რეკულტივაციაში
  გაზონების თამბაქოს     თესლის დათესვისას

როგორც შემომგარსველი პასტა, ფესვების გახმობისაგან დასაცავად

  ყვავილების  მარცვლოვანი კულტურების     ღია და დახურულ გრუნტში
  ვაზის სოკოს     მცენარეების ტრანსპორტირებისას